Cennik myszy 3D

Ceny szkoleń

W związku z zapotrzebowaniem ze strony klientów na szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania BricsCAD, nasza firma uruchomiła autoryzowane przez głównego dystrybutora, centrum szkolenia dotyczącego projektowania w środowisku Bricscad. Szkolenia będą się odbywały w dwóch trybach:
 • Podstawowym
 •  
 • Zaawansowanym

 

Zakres szkolenia podstawowego
1. dzień pierwszy
 • zapoznanie się z programem Bricscad  Classic – elementy okna, sposoby wydawania poleceń
 • zapoznanie z zasadami rysowania – posługiwanie się myszą, klawiaturą, skróty klawiaturowe
 • zapoznanie z ważniejszymi poleceniami programu – rysowanie obiektów, edycja rysunku, operowanie rysunkiem
 • ćwiczenia rysunkowe
2. dzień drugi                
 • ćwiczenia rysunkowe
Zakres szkolenia zaawansowanego
1. dzień pierwszy
 • tworzenie i edycja bloków oraz bloków z atrybutami
 • wykorzystywanie zewnętrznych odnośników
 • rysowanie w przestrzeni – krawędziowo, powierzchniowo, bryłowo
 • używanie obszaru modelu i papieru
2. dzień drugi
 • ćwiczenia rysunkowe
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów kursantów
Cennik szkoleńcena 
1. Szkolenie w zakresie podstawowym 650 zł netto/osobę
2. Szkolenie w zakresie zaawansowanym 650 zł netto/osobę
3. Szkolenie w trybie indywidualnym 125 zł netto/godzina
4. szkolenia grupowe w ramach jednego przedsiębiorstwa lub konsorcjum negocjowane indywidualnie zarówno ceny jak i zakres
Szkolenia trwają 2 dni po 5,5 godzin. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej w siedzibie naszej firmy Datacomp Sp. z o.o. w Krakowie przy ulicy gen. Henryka Dąbrowskiego 24.
Termin oraz godziny szkolenia są ustalane po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.
Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na 3 dni przed szkoleniem odpowiedniej kwoty na konto:
Numer konta Raiffeisen Bank Polska S.A. 
16 1750 1048 0000 0000 1129 5835  
W razie nieobecności uczestnika na szkoleniu centrum szkoleniowe nie zwraca w takim przypadku kosztów.