Kluczowe cechy

 • Wysoka kompatybilność z formatem DWG 2018
 • Obsługa wersji DWG od 2.5 do 2018
 • Zaawansowany Rendering
 • Zespolone Wymiary
 • Rysowanie Dynamiczne
 • Edycja Odnośników
 • Eksplorator Rysunku
 • Zespolony Menadżer Ustawień
 • Visual Basic for Applications (VBA)
 • Obsługa LISP (VL,VLR,VLA,VLAX)
 • Wysoka kompatybilność ADS/SDS API
 • Wysoka kompatybilność COM API
 • Obsługa BRX/ARX