Porównanie wersji BricsCAD

Classic Pro Platinum
Wszystkie znane funkcje CAD.
Pełne wsparcie LISP z obsługą vl, vlr, vla i vlax.
Połączenie z chmurą Chapoo.
Licencja wieczysta z elastycznym licencjonowaniem.
Wszystkie znane funkcje CAD.
Pełne wsparcie LISP, VBA i BRX. Połączenie z chmurą Chapoo.
Licencja wieczysta z elastycznym licencjonowaniem.
Modelowanie bezpośrednie 3D.
Rendering.
Kompatybilność z zewnętrznymi aplikacjami.
Wszystkie znane funkcje CAD.
Pełne wsparcie LISP, VBA i BRX. Połączenie z chmurą Chapoo.
Licencja wieczysta z elastycznym licencjonowaniem.
Modelowanie bezpośrednie 3D.
Rendering.
Kompatybilność z zewnętrznymi Aplikacjami.
Tworzenie wiązań 3D.
Rozpoznawanie Intencji Projektowych.
Modelowanie z wykorzystaniem komponentów.
Modelowanie deformacji.
Porównanie 3D
Tworzenie wiązań 3D, rozpoznawanie intencji projektowych.
Niedostępny BricsCAD Communicator BricsCAD Communicator
Niedostępny Niedostępny Sheet Metal
Niedostępny Niedostępny BIM