Porównanie wersji BricsCAD

Classic Pro Platinum
 • Zapis w formacie DWG i DXF R14-2018;
 • Podczytywanie podkładów (XREF) w formacie PDF oraz DWG;
 • Obsługa obrazów rastrowych w formacie: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIF, TIFF i inne;
 • Export do pliku PDF, DWF, DXF, SVG, STL i inne;
 • eTransmit;
 • Menu Wstążka lub Menu Klasyczne;
 • Obsługa plików menu – CUI oraz definiowanie skrótów klawiaturowych;
 • Kursor QUAD;
 • Wiersz poleceń z autouzupełnianiem;
 • Wprowadzanie dynamiczne;
 • Szybki Wybór, Wybierz podobne;
 • Eksplorator Rysunku – tzw. Centrum Zarządzania Rysunkiem;
 • Dynamiczny LUW, wymiarowanie dynamiczne, szyk dynamiczny;
 • Tabele, Multilinie, teksty pojedyncze i wielowierszowe;
 • Pola tekstowe – automatycznie aktualizowane;
 • Bloki oraz Bloki z Atrybutami, tworzenie autoamtycznych zestawień;
 • Obsługa LISP - lsp
  (vl-, vlr-, vla- i vlax-);
 • Możliwość zainstalowania na 2 komputerach;
 • Licencja wieczysta lub czasowa;
 • Połaczenie z chmurą Bricsys 24/7;
 • Wsparcie techniczne;

Wszystkie funkcje BricsCAD
Classic

 • Modelowanie i edycja ACIS
 • Modelowanie bezpośrednie
 • Wiązania 2D
 • Tworzenie Polibrył
  (ściany, płyty, ...)
 • Biblioteka części znormalizowanych (Ponad 30 000 części standardowych)
 • Style wizualne
 • Płaszczyzny przekroju
 • Generowane widoków rysunków na podstawie 3D
 • Wyciągnięcie
 • Silnik renderujący
 • Baza ponad 600 materiałów w wysokiej jakości
 • Przeglądarka komponentów mechanicznych
 • Nagrywanie Animacji wzdłuż ścieżki
 • Obsługa LISP - lsp
  (vl-, vlr-, vla- i vlax-)
 • Możliwość wczytania nakładek wspomagających projektowanie: BRX, TX, DRX, ARX, DBX, DLL, VBA DVB, .NET, MNL
 • Możliwość zainstalowania na 2 komputerach
 • Licencja wieczysta lub czasowa
 • Połaczenie z chmurą Bricsys 24/7
 • Wsparcie techniczne

Wszystkie funkcje BricsCAD
Classic oraz PRO

 • Tworzenie geometrycznych wiązań 3D
 • Rozpoznawanie intencji projektowych
 • Modelowanie deformacji
 • Narzędzie porównania modeli 3D
 • Modelowanie złożeń (hierarchiczna organizacja komponentów)
 • Więzy komponentów
 • Analiza kinematyczna
 • Zestawienie elementów
 • Szyki asocjacyjne
 • Tabele projektowe
 • Obsługa LISP - lsp
  (vl-, vlr-, vla- i vlax-)
 • Możliwość wczytania nakładek wspomagających projektowanie: BRX, TX, DRX, ARX, DBX, DLL, VBA DVB, .NET, MNL
 • Możliwość zainstalowania na 2 komputerach
 • Licencja wieczysta lub czasowa
 • Połaczenie z chmurą Bricsys 24/7
 • Wsparcie techniczne
Niedostępny BricsCAD Communicator BricsCAD Communicator
Niedostępny Niedostępny Sheet Metal
Niedostępny Niedostępny BIM